2. Vaaraniemenlahti ja Kiekerö kylätalo

Lankojärvi-Matinlompolon kyläyhdistys alkoi 1990-luvulla johdonmukaisesti keskittämään huvi-, virkistys- ja arjen palveluja tukevat toimintonsa Vaaraniemenlahteen. Tämä oli mahdollistunut, kun Pellon kunta hankki, kyläyhdistyksen aloitteesta 5.9.1994 määräalan Matti Kuusijärveltä edellä mainittuja tarpeita varten.

Pian tontilla alkoikin tapahtua. Kesällä 1995 rakennettiin kylälato yhteisön tarvikkeiden säilytystä varten. Ladossa säilytettiin mm. vuonna 1992 kylärahalla hankittua nuottaa, jolla lauttaa hyväksikäyttäen puhdistettiin roskakalaa Lankojärvestä koko vuosikymmenen ajan.

Vuonna 1996 Lapin ympäristökeskuksen hankkeessa ruopattiin Vaaraniemenlahden ranta, rakennettiin uimaranta ja veneenlaskupaikat. Järvestä ruopattu maa-aines hyödynnettiin tontin läjittämisessä. Ranta-alueen nosto olikin tarpeen, sillä osin soistunut ja matala ranta kävi keväisin veden alla.

1990-luvun lopulla tontille rakennettiin vielä pieni mutterikota, puuvarastot ja vessat. Kyläyhdistyksen toiminnan lakattua vuosituhannen vaihteessa muutamaksi vuodeksi oli alueen kehittäminen jäissä. Vuoden 2006-2007 tienoilla toiminta alkoi viritä uudelleen ja kyläyhdistys aloitti yhteistyössä Lapin Ympäristökeskuksen kanssa uuden, isomman kodan rakennushankkeen. Pellon kunnalta haettiin toimenpidelupa noin 15 m2 mutterikodan rakentamiseen.

Ympäristökeskuksen työllistetyt tekivät talvella hirsiosan valmiiksi varikollaan, ja kun se tuotiin paikalle koottavaksi, ilmeni että se oli kooltaan 45 m2 kokoinen. Rakennuksen pohja valettiin luonnollisesti hakatun kehikon mittojen mukaan. Valun yhteydessä tiivistetty sorapohja antoi periksi ja laatasta tuli tavoitellun 6 cm vahvuuden sijaan 25-30 cm vahva? No mikä nyt neuvoksi kunnan suuntaan, kun rakennuksesta tuli kolme kertaa suurempi kuin piti. Pitääkö kaikki purkaa?  Helpotus oli suuri, kun kunnan rakennusmestari Pekka Tuomas totesi huolestuneelle kysyjälle, että ” Teillähän oli hakemus täytetty lyijykynällä ja siinä oli rakennuksen kooksi mainittu noin 15 m2. Noin on aina noin. Käytetään pyyhekumia ja muutetaan lukua isommaksi ja sillä selvä”. Kota sai pitää paikkansa, ja se valmistui parahiksi kyläjuhliin heinäkuussa 2008. Uuden kodan vihki kunnanjohtaja Tapani Melaluoto. Aiemmin alueella sijainnut pieni mutterikota myytiin tarjouskilpailun päätteeksi Lankojärven Itäpuolelle.

Kylän toiminta-alue sai lisää aktiviteetteja, kun tanssilava siirrettiin sinne pysyvästi 2010. Vuoden 2012 tammikuussa kunnan kanssa tehtyä alueen käyttösopimusta uusittiin siten, että kylä sai alueen hallintaansa yhteisiä tarpeita varten vähintään 20 vuodeksi ilman vuokraa. Vuonna 2013 Leader-hankkeessa alueelle rakennettiin rantalentiskenttä, hankittiin leikkivälineitä ja uusittiin uimalaiturin rakenteita. Juhannuksesta 2015 alkaen on juhannuspäivänä tanssittu ja pelattu yötä myöten ja pari muuta isompaa huvitapahtumaa on ajoitettu heinäkuulle. Tämän lisäksi kylätapahtumia on kodalla pitkin vuotta.

Kiekerö-kota on uudistettu kylätaloksi Leader-hankkeen avulla. Kotaa on laajennettu, sen keittiö on uudistettu kokonaan, lämmöneristystä on parannettu ja hankittu vesiliittymä. Lisäksi kyläyhdistys on hankkinut AV-laitteet, joiden avulla Kiekeröllä voidaan pitää kokouksia ja koulutuksia.

Nyt terassikin lisää kylätalon viihtyvyyttä

Kiekerö kylätalon vilkasta rakentamista; nyt Vaaraniemenlahteen on valmistunut ”Kiekerö- matkalla maineeseen” Leader-hankeen avulla laavu sekä puuvarasto

Laavu
Puuvarasto

Alueen kehittäminen jatkuu; pitkin kevättalvea -23 rakennettiin uusi näyttävä venelaituri.

Venelaituri käytössä

Viimeisin parannus saatiin valmiiksi juuri juhannustanssien aikaan. Kiekerön alueelle rakennettiin sekä naisille että miehille kaksi wc:tä

Vessat palvelevat tapahtumissa